83. Konon (Conon)

Byl zvolen jako kompromisní kandidát mezi dvěma frakcemi, mezi vojenskou a administrativní. Byl vzdělaný, spravedlivý a dobrosrdečný, pomáhal chudým a nemocným, tím si vysloužil přezdívku Andělský. Přijal irského misionáře Kiliana a jeho druhy, Kiliana vysvětil na biskupa a pověřil jej hlásáním víry mezi Franky.