86. Jan VII. (Ioannes)

Byl synem byzantského úředníka, který měl dobré vztahy s Langobardy. Při vpádu Langobardů císař opustil římské území, papež vyjednal mír a vykoupil zajatce. Vztahy s Byzancí za jeho vlády byly stále napjaté.