85. Jan VI. (Ioannes)

Zachránil Řím před Langobardy, vykoupil od nich zajatce a přesvědčil je, aby se vrátili na své území.