82. Jan V. (Ioannes)

V letech 561 – 1846 byl jako jediný papež uveden do úřadu bez potvrzení císaře (61. Jan III. – 256. Pius IX.). Papež bojoval proti monotheletismu, podařilo se mu zlepšit vztahy s Byzancí. Ustanovil, aby v řečtině zůstala zachována modlitba Kyrie eleison – Pane smiluj se.