61. Jan III. (Ioannes)

Papežská volba oficiálně potvrzena byzantským císařem Justiniánem až 17. 7. 561, od této doby až do 19. století volbu papeže vždy potvrdil vládnoucí císař. Řím byl napadán nepřátelskými barbary (Franky a Alemany), drancován, obyvatelé se skrývali v lesích i katakombách. Papež byl jediný, komu obyvatelé důvěřovali. Po 3 letech obléhání r. 574 dobyli Řím Langobardi, v té době papež zemřel a byl pohřben u sv. Petra. I když byl papežem téměř třináct let, o jeho pontifikátu je známo jen velmi málo, téměř všechny památky svědčící o něm a jeho době byly zničeny.