56. Jan II. (Ioannes)

Byl uveden na stolec 2. 1. 533, od doby sv. Petra první papež, který si změnil jméno, jež měl podle pohanského bůžka Merkuria, za jeho pontifikátu vznikl zákon tak zv. Justiniánův kodex (r. 534), na jeho základě musel být nově zvolený papež potvrzen císařem, bojoval proti svatokupectví a upevnil kázeň kněží. V roce 534 zbavil pro cizoložství úřadu Contumeliosa, biskupa v Riezu, a do zvolení jeho nástupce jmenoval správcem diecéze Caesaria z Arles.