53. Jan I. (Ioannes)

Italský král Teodorich, který byl arián, donutil papeže odcestovat do Cařihradu k císaři, aby ho požádal o uznání ariánského vyznání, papež byl přijat se všemi poctami, přednesl císaři královy požadavky, ten je odmítl splnit, papež souhlasil s císařem a korunoval ho na Velkou neděli 19. 4. 525 za římského císaře, po návratu byl obviněn ze zrady a uvězněn králem Teodorichem. Na následky strádání a mučení umírá ve vězení v Ravenně.