96. Hadrián I. (Hadrianus)

Byl synem římského šlechtice Theodora. Po svém nástupu do úřadu zrušil spojenectví papežského trůnu s Langobardy a uzavřel spojenectví s Franky. Za jeho pontifikátu se konal Druhý nicejský koncil v r. 787, který odsoudil obrazoborectví. Byl pátým nejdéle sloužícím papežem v dějinách.