Dioscuros - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 22. 9. 530 do: 14. 10. 530 kdy zemřel.

Kněz, kterého zvolilo 60 obyvatel Říma, podporovaných císařem Justiniánem I. (482-565). Papež Bonifác II. ho dal posmrtně do klatby. Dal ji podepsat jeho stoupencům a ti se přidali k papeži Bonifácovi.