77. Adeodatus II. (Deusdeid, Deodatus)

Byl mnichem z římského benediktínského kláštera sv. Erasma. Z dochovaných záznamů vyplývá, že byl známý pro svoji velkorysost k chudým. Byl též aktivním ve zlepšování církevní disciplíny a boji proti monotheletismu. Jinak o něm nemáme skoro žádné zprávy.