44. Sixtus III.

Proslul především jako stavitel. Přestavěl původní kostel na basiliku, kterou známe pod názvem chrám Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore), postavil basiliku sv. Vavřince, basiliku sv. Petra v okovech, dokončil lateránskou Křestní kapli a další.