12 Soter  (Soterius)

O jeho životě toho není mnoho známo, protože za jeho života probíhalo intenzivní pronásledování. Ujímal se uvězněných křesťanů, zejména odsouzených k nuceným pracím v dolech. Dochoval se dopis korintského biskupa Dionýsia vysoce oceňující tuto činnost. Podle tradice zemřel jako mučedník.