7. Sixtus I.

V nejstarších dokumentech je jeho jméno psáno jako Xystus, což v řečtině znamená oholený. Podle knihy papežů „Liber Pontificalis“ pocházel z Říma a jeho otec se jmenoval Pastor. Za jeho pontifikátu vznikly křesťanské obce ve Španělsku, Galii, Germánii, v Egyptě a Asii. Někde je udáváno, že byl sťat u silnice appijské, ale jiné zprávy jeho mučednictví popírají. Martyrologium se o něm nezmiňuje. Také o jeho hrob bylo více sporů. Měl být pohřben ve Vatikánu, ale v XVI. století se v Altari, v katedrále našla olověná rakev s nápisem: „Zde je uloženo tělo sv. Sixta I., papeže a mučedníka.“ Sem měla být převezena v r. 1132. Některé prameny naopak tvrdí, že jeho ostatky se stále nacházejí v Bazilice sv. Petra.