24. Sixtus II.(Xystus)

Sixtovi II. se podařilo urovnat spory s východní a africkou církví rozdmýchané jeho předchůdcem sv. Štěpánem kvůli otázce nutnosti nového křtu u odpadlíků znovu přijímaných do církve. Za Valeriánova pronásledování byl sťat mečem.