1. Petr

Petr, vlastním jménem Šimon, apoštol Ježíše Krista. Povoláním byl rybář. Od Ježíše dostal jméno Kefas - skála, to je řecky Petros. Papežem byl cca 37 let. Již v roce 50 předsedal apoštolskému sněmu v Jeruzalémě. Za Neronova pronásledování byl ukřižován hlavou dolů. V r. 1939 archeologové pod podlahou basiliky sv. Petra objevili Petrův hrob. Je v podzemí pod hlavním oltářem basiliky, a že se skutečně jedná o Petrovy kosti, dotvrzují další objevy z r. 1956, kdy antropologická analýza prokázala, že jde o kosti muže z I. století ve věku 60-70, které se našly zabalené v látce ze zlata a purpuru, ve výklenku obloženém mramorem s nápisem "Petrus eni" - "zde je Petr". Patologové složili celou kostru až na chodidla. Jejich nepřítomnost si vyložili tak, že při ukřižování hlavou dolů bylo tělo vojákem uříznuto u chodidel, a tím sňato z kříže. Petr byl pohřben do hrobu na východním úpatí vatikánského pahorku. Nad hrobem prý vznikl nejprve malý zděný památník. Nad hrobem byl později postaven chrám sv. Petra.