Novacián - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 251 do: cca 258

Když došlo k volbě papeže, Novacián nebyl zvolen, jak sám předpokládal, ale papežem se stal Kornelius. Pro Novaciána to byl důvod ke konfliktu s novým papežem. Využil toho, že v církvi nebyl jednotný názor na opětovné přijímání křesťanů do církve, těch, kteří neobstáli během pronásledování. Novacián zastával přísné stanovisko o nepřijímání odpadlíků do církve na rozdíl od „benevolentního“ papeže. Nechal se proto zvolit protipapežem. Kornelius svolal do Říma synodu cca šedesáti biskupů, během které byli exkomunikováni Novacián i jeho přívrženci. Při pronásledování křesťanů uprchl Novacián z Říma a cca r. 258 byl zřejmě také umučen.