32. Miltiades  (Melchiades)

Poslední papež za pronásledování křesťanů, dožil se svobody Církve. V únoru 313 vydal císař zákon, kterým udělil křesťanům náboženskou svobodu. Potvrdil to Ediktem milánským, vydaným 28. 10. 313. Papež Miltiades zdědil spor, se kterým se nedokázali vyrovnat jeho předchůdci. V době Dioklecianova pronásledování křesťanů došlo k velkému množství případů zapření Krista křesťany. Ti neodolali krutým hrozbám, nátlaku, mučení a trestům, které na ně vyvíjela římská moc a její represivní složky. Po skončení pronásledování se však odpadlí křesťané houfně hlásili zpět do církve. To vyvolalo v církvi spory mezi umírněnými, kteří souhlasili s možností jejich návratu, a radikály (tzv. donatisty), kteří s tímto nesouhlasili. Miltiades svolal na 3. října 313 do Lateránského paláce synod osmácti římských a galských biskupů, kteří po třech dnech rozhodli a donatismus prohlásili za heresi. Nicméně spor tím ukončen nebyl. Donatistické hnutí mělo stále větší oblibu, zvlášť mezi prostým venkovským lidem. Pro ně byli donatisté pravověrní hrdinové. Spor otřásal církví ještě mnoho desetiletí. Miltiades je počítán mezi mučedníky, protože trpěl za císaře Maximiana, zemřel na potíže stáří.