29. Marcelín  (Marcellinus)

Za jeho pontifikátu se rozvinuly církevní obce na Východě, v Africe, ve Španělsku a Galii (Francii), po přistěhování císaře Diocletiana z Nikodemie do Říma byl zatčen a popraven. Jako první papež má na hrobě nápis PAPA – papež = Otec. Celý nápis vytesal jáhen Severus: IUSSU PAPAE SUI MARCELLINI (Ježíši papež tvůj Marcelín).