2. Linus

Narodil se Volateře v Tokánsku. Byl žákem apoštola Petra, byl pokřtěn a posvěcen apoštolem Petrem na biskupa. Zastupoval jej v Římě po dobu jeho nepřítomnosti a po Petrově ukřižování byl zvolen jeho nástupcem, římským biskupem. Jako římský občan byl popraven mečem. Podrobnější zprávy o životě Lina nemáme. Jeho pontifikát byl za pohnuté doby, v níž docházelo k mnohým vzpourám v římské říši a též k pronásledováním křesťanů.