28. Kájus  (Caius, Gaius)

Byl bratrancem císaře Diokleciána. O jeho životě není prakticky nic známo. Existují o něm pouze zmínky v životopisech svatého Šebestiána a svaté Zuzany. Byl totiž jejich strýcem. Hrobka papeže byla objevena v Kalixtových katakombách včetně originálního nápisu.