4. Klement I.  (Clemens)

Vysvěcen na pomocného biskupa sv. Petrem (s Linem a Kletem), přivedl mnoho římských rodin ke křesťanství. Na rozkaz císaře Trajana byl vyhnán v r. 97 do Chersonesu na Krymu, kde pracoval v mramorových dolech a sloužil odsouzeným křesťanům. Podle legendy zachránil odsouzence od nedostatku vody. Měl vidění beránka hrabajícího kopýtkem na skále. Na tom místě objevili pramen vody. Zázrak se rychle rozšířil mezi pohany a mnoho z nich přijalo křest. Císař Traján nechal Klementa vhodit do moře s kotvou přivázanou na krk. Krymští křesťané vylovili jeho tělo a pohřbili. Jeho ostatky našel sv. Cyril a Metoděj v 9. století a donesli je do Říma, kde byly slavnostně pohřbeny v kostele, který mu byl zasvěcen (chrám sv. Klimenta). Biskup Jan Vratislav z Mitrovic získal v roce 1737 pro katedrálu sv. Ducha v Hradci Králové od papeže Klimenta XII. vzácný dar – a to ostatky (tělo) sv. Klimenta s dokládající listinou papeže Klimenta XII. Tělo sv. Klementa vyzvedli z hrobu a v roce 1737 přivezli z Říma do Hradce Králové. V Římě byla nechána malá část relikvie. Sv. Klement je jediný papež, jehož ostatky jsou uloženy na našem území.