3. Kletus (Anacletus, Anaklét)

Římský občan, pocházel z Atén, posvěcen na biskupa sv. Petrem jako výpomocný biskup na předměstí Říma, navštěvoval šlechtické rodiny a ty úspěšně evangelizoval. Vynikal učeností a svatým životem. Během pontifikátu pomáhal zotročeným Židům dovlečeným po rozboření Jeruzaléma. Rozdělil Řím na 25 církevních obvodů (farností) a přidělil jim presbytery (kněze). Dle tradice zemřel mučednickou smrtí za císaře Domitiana. V Římském martyriologiu se původně nacházela vzpomínka na Anakléta i Kleta, kde se oba uváděli jako papežové. Až později se zjistilo, že chyba vznikla při opisování seznamu papežů.