21. Kornelius  (Cornelius)

Řešil otázku odpadlíků ve víře během pronásledování, přikláněl se k odpuštění a mírnosti. Souhlasil s návratem odpadlíků do církve po vykonaném pokání. Kněz Novatián učil, že v církvi musí být jen čistí (katharoi). Postavil se proti papeži. Roku 251 menšina zvolila Novatiana jako vzdoropapeže. Za císaře Treboniana Galla, byl při pronásledování vypovězen do přístavu Centum Cellae. Má titul mučedníka, i když nebyl popraven.