35. Julis I. (Iulius I.)

Je znám hlavně svou úlohou, kterou sehrál proti heretické skupině – ariánům. Založil de facto Archiv svaté stolice nařízením, aby všechny události byly zaznamenávány zvláštními notáři a tyto byly uschovány. Nechal v Římě postavit kostel Dvanácti sv. apoštolů.