9. Hyginus

Za svého pontifikátu odsoudil gnostické bludy Valentýna a Cedrona a ustanovil rozdělení duchovních povinností. Nařídil při křtu přítomnost kmotra, který má dbát o řádnou křesťanskou výchovu dítěte. Rovněž ustanovil přítomnost kmotra při biřmování.