50. Anastasius II. (Anastáz)

Anastasius byl zvolen papežem do značné míry s podporou frakce, která chtěla zlepšit vztahy mezi Západem a Východem a ukončit rozkol. Byl ochoten akceptovat křty, které byly prováděné patriarchou Akakiem. Výsledkem těchto smířlivých gest bylo pobouření mnoha biskupů a kněží v Římě a rozdělili se na umírněnou frakci, která podporovala umírněnost k monofysitismu a ostatní, kteří byli proti. V tomto vyhroceném období papež náhle umírá.