39. Anastasius I

Z úcty k Božímu Slovu ustanovil stání při evangeliu. V té době začaly mezi teology spory o Origenovu pravověrnost. Anastasius zasáhl tím, že odsoudil Rufinův latinský překlad Origenova spisu "Peri archon" (O zásadách).