11. Anicet  (Anicetus)

Anicet rázně vystoupil proti heretikům. Odsoudil montanismus a vedl aktivní diskusi s gnostiky a marcionisty. Podle seznamu papežů „Liber Pontificalis“ zakázal nosit kněžím dlouhé vlasy, jak to nařídil již Anaklét. Pravděpodobným důvodem je to, že dlouhé vlasy nosili právě gnostici. Zemřel za pronásledování Marka Aurelia mučednickou smrtí.