Caesarius z Arles  cca 470 - 542

Narodil se kolem roku 470 v Burgundsku. Byl mnichem v Lérins a arcibiskup Aeonius z Arles ho povolal ke službě ve své církevní obci, vysvětil jej na jáhna a kněze a počítal s ním jako se svým nástupcem. Po Aeoniově smrti (502) nastoupil Caesarius do biskupského úřadu a vykonával jej po čtyřicet let až do své smrti v roce 542. Caesariův význam spočívá především v tom, že za neustále se střídajícího germánského panství (Vizigóti – Frankové – Ostrogóti – Frankové) našel v těsném napojení na Řím nejlepší zabezpečení pro svou církevní provincii. Úspěšně také přispěl ke skončení takzvaného semipelagiánského sporu. Zachovala se jeho protiariánská úvaha Epistula de mysterio sanctae Trinitatis (neúplná) a proti semipelagianismu zaměřený spis Opusculum de gratia, dále sbírka 19 homilií k Apokalypse Expositio in Apocalypsim, dvoje klášterní pravidla Regula monachorum a Statuta sanctarum virginum. K tomu je třeba připočíst řadu listů, synodálních kánonů a testament, jehož pravost byla dříve zpochybňována.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Caesarius z Arles [on-line], [Citováno 3. 12. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/caesarius-z-arles/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.