Cyril Jeruzalémský  cca 315 – 18. 3. 386

Narodil se kolem roku 315 v Jeruzalémě. Stal se tam biskupem (348), třikrát byl od ariánů vypovězen do vyhnanství a strávil tam celkem asi 16 let. Byl významným křesťanským teologem, o jeho pastorační činnosti svědčí promluvy, kterými připravoval katechumeny na přijetí křtu. Jeho “Katecheze” jsou důležitým svědectvím o víře a liturgii té doby. V roce 381 se zúčastnil třetího všeobecného církevního sněmu (1. konstantinopolského). Zemřel 18. března 386 v Jeruzalémě. Za učitele církve byl prohlášen roku 1893. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: biskup a učitel církve)

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Cyril Jeruzalémský [on-line], [Citováno 5. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/cyril-jeruzalemsky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.