Claudius Tiberius Caesar  10 př. Kr. - 54

Římský císař. V důsledku onemocnění prodělaném v dětském věku trpěl různými fyzickými vadami, vylučujícími ho podle mínění jeho rodiny z účasti na veřejném životě. Po dlouhou dobu studoval v soukromí dějiny a teprve za vlády svého synovce Caliguly zastával v roce 37 úřad konzula. Císař Tiberius a Caligula ho pro jeho domnělou duševní omezenost nepokládali za hrozbu, což ho ušetřilo osudu mnoha jeho příbuzných, které nechali usmrtit nebo poslat do vyhnanství. Když Caligula padl roku 41 za oběť spiknutí, senát se radil o obnovení republiky. Pretoriánská garda mezitím prohlásila za císaře Claudia. Ten v roce 43 zahájil dobývání Británie, čímž došlo k prvnímu výraznějšímu rozšíření římského impéria od dob Augusta. Přestože měl Claudius vlastní potomky, po jeho smrti roku 54 se ujal vlády Agrippinin syn Nero, kterého adoptoval.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Claudius [on-line], Poslední aktualizace 3. 2. 2013. [Citováno 25. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.