Církev

Slovo pochází z řeckého kyriaké, což znamená "patřící Pánu". Slovu " církev " odpovídá též hebrejské qahal, do řečtiny se překládá jako ekklesia. Křesťanská církev je viditelné, Ježíšem z Nazareta založené společenství těch, kteří věří v Ježíše jako Spasitele a Božího Syna. Založil ho Kristus, aby po jeho nanebevstoupení jeho dílo vykoupení pokračovalo hlásáním evangelia. Základní kámen církve položil Kristus sám, když během své učitelské činnosti shromáždil kolem sebe učedníky, z nichž dvanáct vyvolil za apoštoly. Kristova církev má čtyři podstatné znaky, které jsou vyjmenovány v nicejskokonstantinopolském vyznání víry. Je jedna, svatá, katolická (tj. všeobecná) a apoštolská. Musí být jednotná, tj. musí mít na všech místech a ve všech dobách tutéž nauku. Církev musí být svatá, tj. musí mít takové učení a strukturu, které mohou lidi vést k nejvyšší mravní dokonalosti. Církev musí být katolická nebo všeobecná, tj. je světovou církví a má poslání ke všem lidem a národům. Církev Kristova je apoštolská, tj. existuje od dob apoštolů, předává jejich nauku a nástupci apoštolů jsou její biskupové. V církvi jsou představení (viz papež, biskup, kněz) a laici. Pokud jde o otázku, kde je dnes církev, založená Kristem, jsou rozdíly podle toho kterého vyznání. Zatímco katolická církev trvá na tom, že církev Kristova je viditelně uskutečněna v katolické církvi, anglikánská a protestantské církve se domnívají, že veškeré křesťanstvo je církví Kristovou a jednotu různých vyznání je možné si představovat jako různé větve na jednom kmeni.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Církev [on-line], [Citováno10. 9. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/cirkev/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.