Bomberg Daniel  ? - 1549

Narodil se v Antverpách v Belgii, od roku 1516 působil v oblasti Benátek. Byl tiskařem, publikoval kolem 230 hebrejských knih a vytvořil tiskařské normy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Daniel Bomberg, [on-line], Poslední aktualizace 24. 6. 2015 [Citováno 9. 10. 2015]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bomberg


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.