Baal

Baal nebo také Bál je mužské hlavní božstvo semitských národů, zvláště Féničanů a Babyloňanů. Původně název označoval obecně každé božstvo přítomné a působící na určitém místě a tam ctěné. Později však slovo Bál nabylo podobu vlastního jména a znamenalo pána všeho světa zosobněného v slunci.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.