Biřmování

Jedna ze sedmi svátostí, zvaná také konfirmace, latinsky confirmare - upevnit, posílit. Pokřtěný je upevněný ve víře přijetím plnosti Ducha svatého. Biblickým základem svátosti biřmování jsou dva texty Skutků apoštolů, které výslovně připisují dar Ducha svatého po křtu vkládáním rukou apoštolů (Sk 8,5-25 a Sk 19,1-6). Biřmování je svátost daru Ducha svatého a je konečným stvrzením křesťanského zasvěcení. Proto se svátost uděluje v dospělém věku, neboť církev tak prohlašuje křesťana za schopného angažovat se veřejně ve světě víry. Svátost se uděluje pomazáním křižmem (svěcený olej a balyám) na čelo a vložením biskupových rukou se slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Biřmování [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/birmovani/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.