Baptisterium

Označuje od 3 - 4. stol. a v pozdější době zvláštní budovu připojenou k bazilice, určenou k udílení křtu. Důvodem oddělení budovy byla skutečnost, že novokřtěnci bývali vpouštěni do kostela až po křtu. První baptisteria měla půdorys ve tvaru pětiúhelníku, šestiúhelníku, řeckého kříže či osmiúhelníku, nebo byla kruhová, klenutá či s kupolí, ale všechna bez rozdílu měla uprostřed volného prostoru malý bazének, hluboký 70 - 75 cm, do něhož se vstupovalo po schodech a voda tekla shora. Tento typ baptisteria přetrval i po vymizení křtu ponořením v cca 11. stol. Od 13. stol. se používají méně, protože se začalo křtít v přímo v kostele samém, v němž byla křtitelnice umístěna do boční kaple blízko vchodu do kostela.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Baptisterium [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/baptisterium/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.