Bible kralická

Je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty. Nejznámější a nejoblíbenější překlad pochází z r. 1613.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Bible kralická [on-line], Poslední aktualizace 16. 9. 2012. [Citováno 24. 9. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kralická_bible


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.