Babylonie

Je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské. Centrem Babylonie bylo město Babylon na Eufratu, které je v pramenech poprvé připomínáno v dobách akkadské říše ve 24. století př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Babylonie [on-line], Poslední aktualizace 13. 1. 2013. [Citováno 23. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.