Amasjáš vládl cca 796 – 767 př. Kr.

Judský král z Davidova rodu, syn a nástupce Joáše. Nejdříve se držel Božích zákonů, pak ale odpadl k modloslužbě. Prohrál ve válce se severním izraelským královstvím a po spiknutí musel utéct. Ve vyhnanství byl zabit.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Amasjáš, [on-line], Poslední aktualizace 13. 5. 2013 [Citováno 13. 10. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Amasjáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.