Achazjáš judský(Ochoziáš)   vládl v roce 842 př. Kr.

Vládl judského království, byl synem Jórama a Atalji. Velký vliv na něho měla jeho matka, která ho vedla k modloslužbě. Zavražděn byl izraelským vojevůdcem Jehúem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Achazjáš, [on-line], Poslední aktualizace 11. 3. 2013 [Citováno 13. 10. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Achazjáš_(Judsko)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.