Antioch VI. Dionýsos  vládl cca 148 – 142 př. Kr.

Byl synem seleuckého vladaře Alexandra Balase. Vojevůdcem Tryfonem byl dosazen na seleucký trůn a byl jeho nástrojem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiochos VI. Dionýsus, [on-line], Poslední aktualizace 11. 8. 2015 [Citováno 27. 9. 2015]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_VI_Dionysus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.