Alexandr I. Balas  vládl cca 150 – 145 př. Kr.

Seleucký vladař, předstíraný syn Antiocha VI. V roce 152 př. kr. povstal proti Demétriovi I. Sotérovi. Vůdci makabejského povstání v Palestině Jonathanovi udělil velekněžství. Byl zabit v roce 145 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Alexandr I. Balas, [on-line], [Citováno 19. 9. 2015]. Dostupné na: http://www.livius.org/aj-al/alexander01/alexander_i_balas.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.