Antiochos V. Eupator  vládl cca 164 – 162 př. Kr.

Byl synem Antiocha IV. Epifana. K moci se dostal v devíti letech, vládl s pomocí vojevůdce Lysiáše. Snažili se potlačit makabejské povstání v Palestině. Naoko se chovali přívětivě, nedodrželi však slib a zbořili jeruzalémské hradby. Antioch V. byl spolu s Lysiášem zavražděn a králem Sýrie se stal Demétrios I. Soter.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiochus V. Eupator, [on-line], Poslední aktualizace 11. 8. 2015 [Citováno 15. 9. 2015]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_V_Eupator


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.