Ageus  kolem roku 530 př. Kr.

Starozákonní prorok, autor biblické Knihy proroka Agea. Působil v období po návratu Izraelitů z babylonského zajetí, tedy kolem roku 530 př. Kr. Vyzýval k obnově Jeruzalémského chrámu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Aggeus, [on-line], Poslední aktualizace 16. 11. 2014 [Citováno 13. 8. 2015]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Aggeus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.