Abdiáš   žil cca 850 př. Kr.

Starozákonní prorok, autor Knihy proroka Abdiáše. Tento prorok je jeden ze čtyř, o kterých nevíme zhola nic kromě toho, že psali proroctví.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Abdiáš (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 21. 6. 2014 [Citováno 21. 7. 2015]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Abdiáš_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.