Ámos  8. stol. př. Kr.

Ámos, působil v první polovině 8 stol. př. Kr. Starozákonní prorok a autor starozákonní Knihy proroka Ámose. Původně byl pastýřem a pěstitelem fíkovníků. V jeho době panoval v Palestině mír, v Severním izraelském království byl blahobyt, mezi lidmi však vládla nespravedlnost a bohatí bezuzdně odírali chudé. Náboženství se vyznačovalo formalismem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ámos, [on-line], Poslední aktualizace 12. 6. 2014 [Citováno 3. 7. 2015]. Dostupné na:https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Ámos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.