Artaxerxés II. cca 430 – 359 př. Kr.

Devátý perský velkokrál z dynastie Achaimenovců. Za jeho vlády se osamostatnil Egypt od perské nadvlády. Vůči cizím náboženským kultům byl tolerantní. Byl hodnocen jako panovník ovlivnitelný a slabý, jako člověk byl dobrotivý a velkorysý.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Artaxerxes-II. [on-line], Poslední aktualizace 25. 8. 2014 [Citováno 21. 6. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Artaxerxés_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.