Assuruballit II.  vládl cca 612  –  609 př. Kr.

Byl posledním asyrským králem. Za jeho předchůdce Sinsariscuma (není jisté, jestli byl otcem nebo bratrem Assuruballita II.) moc Asýrie klesala, rostl význam Babylonie. Po třech letech vlády Assurubalitta II. Babyloňané s Médy porážejí assyrskou armádu a vláda Assuruballita II. končí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Assuruballit II., [on-line], Poslední aktualizace 21. 3. 2014 [Citováno 29. 6. 2015]. Dostupné na: http://pt.wikipedia.org/wiki/Assuruballit_II


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.