Aššurbanipal  685  –  627 př. Kr.

Byl posledním významným králem Novoasyrské říše tzv. novoasyrského období. Byl vysoce vzdělanou osobností, založil první systematicky organizovanou knihovnu na Blízkém východě (Aššurbanipalova knihovna), jejíž sbírky se částečně dochovaly dodnes.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Aššurbanipal, [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 20. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aššurbanipal


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.