Achior  cca 6. stol. př. Kr.

Je biblickou postavou ze starozákonní Knihy o Juditě. Varoval asyrského vojevůdce Holoferna, že jeho vítězství proti městu Betulii záleží na tom, v jakém vztahu k Bohu právě Izraelité jsou. Pokud by byli s Bohem zadobře, Holofern by prohrál, pokud by byli ve vzpoře proti Bohu, Holofern by vyhrál. Holofern nedal na radu Achiora, rozhněval se a poslal jej do Betulie, aby, až Betulii dobude, byl Achior zabit.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Júdit, [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 10. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Júdit


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.